Privacy & Cookie verklaring

Onderstaande Privacy & Cookie verklaring is van toepassing op de website van Gigi Travel en de reserveringen die via Gigi Travel lopen. Voor reserveringen die rechtstreeks bij de accommodatie worden gedaan, is de Privacy & Cookie verklaring van de betreffende accommodatie van toepassing.

Uw privacy is belangrijk voor Gigi Travel. Daarom gaan wij zorgvuldig om met de persoonlijke informatie die u aan ons doorgeeft en zijn uw gegevens bij ons veilig. Gigi Travel houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacy verklaring informeren wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wie zijn wij?

Gigi Travel is gevestigd aan de Maasdijk 37, 4261 AC Wijk en Aalburg en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Brabant onder nummer 20103376.

Doel en verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy verklaring. De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Gigi Travel geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de geboekte reis waarvoor ze zijn verstrekt. Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zullen deze respecteren.

Welke persoonlijke informatie vragen wij?

Voor het maken van een reservering, vragen wij de volgende persoonlijke informatie:

 • Geslacht, voorletters, naam en geboortedatum.
 • Adres, postcode en woonplaats.
 • Mobiel telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Indien u een huurauto boekt, vragen wij van de hoofdbestuurder de volledige voor- en achternamen en geboortedatum zoals vermeld in het paspoort of een kopie van het paspoort en het mobiele telefoonnummer.
 • Indien u een reis- of annuleringsverzekering via Gigi Travel afsluit, vragen wij u een verklaring voor de Europeesche Verzekeringen in te vullen.
 • Relevante bijzonderheden voor de reis, bijvoorbeeld speciale dieetwensen.

Wij gebruiken ook persoonsgegevens van andere reisgenoten die door de hoofdboeker zijn aangeleverd. Zorg ervoor dat ook zij hiermee akkoord gaan en dat u deze gegevens ook daadwerkelijk mag aanleveren.

Verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het opmaken en versturen van de factuur, om u de reisbescheiden te kunnen sturen en om eventuele aanvullende informatie voor of tijdens de reis door te kunnen geven, of om u een nog relevante vraag te kunnen stellen. Verder geven wij aan derden de volgende informatie door:

 • Accommodatieverschaffers: naam van de hoofdboeker, (een) mobiel(e) telefoonnummer(s), (een)  e-mailadres(sen), indien er kinderen bij zijn, de leeftijd van de kinderen tijdens de vakantie en eventuele relevante bijzonderheden, bijvoorbeeld speciale dieetwensen.
 • Autoverhuurbedrijf indien u een auto boekt: van de hoofdbestuurder de volledige voor- en achternamen en geboortedatum zoals vermeld in het paspoort en een mobiel telefoonnummer.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan overige personen of bedrijven. Na afloop van de reis vragen wij altijd een recensie te schrijven. Bij de recensies die op onze website worden geplaatst, vermelden wij geen namen van de reizigers.

Cookies

Onze website maakt gebruik van analytische cookies voor het vergaren van surfinformatie. Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren.  Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien welke pagina’s er worden bezocht en op welke pagina de website wordt verlaten. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor onze eigen statistieken en om onze website te optimaliseren.

Als u onze website voor de eerste keer bezoekt, krijgt u een melding met een uitleg over cookies en wordt u gevraagd akkoord te gaan met het gebruik van cookies.  Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken, met het oog op verbetering van onze diensten. Lees hier de Privacy policy van Google.

Om onze website te delen op sociale media worden knoppen gebruikt, die geplaatst worden door de onderneming AddThis. Indien u dit niet wenst, dan kan u dit uitschakelen via http://www.addthis.com/privacy/opt-out.

Op onze website wordt een functionele cookie gebruikt om geselecteerde accommodaties in uw favorieten te plaatsen. Dit is enkel voor uw eigen gebruikservaring, Gigi Travel weet niet welke accommodaties u bewaard heeft.

U bent u als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen.

Bewaartermijn

Gigi Travel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dat wil zeggen dat uw gegevens met betrekking tot de reisovereenkomst maximaal 7 jaar bewaard worden conform onze fiscale bewaartermijn.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Alle personen die namens Gigi Travel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. Derden hebben geen toegang tot deze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw privacy rechten

U kunt de volgende privacy rechten uitoefenen op de in deze privacy verklaring omschreven verwerkingen van uw persoonsgegevens:

 • U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens.
 • U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of om persoonsgegevens aan te vullen.
 • Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om persoonsgegevens welke wij van u hebben, te laten verwijderen uit al onze systemen en online diensten indien mogelijk, rekening houdend met wettelijke verplichtingen.
 • U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer gegevens bijvoorbeeld onjuist zijn, u bezwaar heeft gemaakt of als u aangeeft dat we bepaalde gegevens niet verder mogen verwerken.

Wijzigingen

Wij kunnen dit privacy statement aanpassen en raden u aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op: 02 maart 2020.

Contact

Voor vragen en / of opmerkingen over dit privacy statement, kunt u contact met ons opnemen via info@gigitravel.nl.